HASLE SMÅBÅDEKLUB

LTdata Bornholms Elektromotor Bjerregaards Auto Sport Dres
Karl & Kokken Øens Marinecenter Check Point Marine

Velkommen

Fiskerikontrollen
Anmeld ulovligt fiskeri
Anmeld olieforurening

Er du ejer af en mindre båd og søger interessefællesskab med andre ligesindede, så finder du det her. I Hasle Småbådeklub kan du dele erfaringer og oplevelser med andre – rutinerede – skippere, og få viden om fiskeri og sejlads i Østersøen.

Bliv medlem

Pris: Kr. 100,- om året. Som medlem får du adgang til gode sponsoraftaler, som løbende forhandles. Du kan deltage i fælles arrangementer og konkurrencer. Du bliver vel orienteret om nye love og forordninger samt forhold vedrørende Hasle Havn. Du kan indbetale på følgende konto: 0648 6879335297. Husk at oplyse navn.

Via vores deltagelse i diverse udvalg, er du gennem klubben med til at præge de beslutninger og dispositioner der træffes på højere plan. Sidder du inde med gode forslag eller forbedringer/misforhold, har du mulighed for at fremkomme med dem i dette forum.

Du får også adgang til medlemsdelen af vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan uploade fangstresultater, søge ekspertviden i vores vidensbank og deltage i vores bådkontaktliste.

Nyhedsoverskrifter
Opslagstavlen
 

Hosting og design: LTdata®